'


Velkommen til Blockgames sin nye nettbutikk! Her kan du donere til serveren og kjøpe ranker. Denne butikken og alle ranker følger EULA så de fordelene du får er rent kosmetiske som ikke gir deg en fordel i spillet.

For at BlockGames skal kunne driftes videre er vi avhengige av at spillere kjøper ranks eller donerer til oss. Vi prøver hele tiden å ytre vårt beste for at du skal ha en glede av BlockGames. Det er ingen krav om donasjoner eller ranks, alle her er like velkommen!

NB: All inntekt til BlockGames går tilbake igjen til dere spillere i videreutvikling og drift videre. Det er ingen som tar ut utbytte eller lønn fra BlockGames.
             
             Server IP: Blockgames.no
Discord: Trykk her
       Forum: Kommer snart

-
BlockGames.no

Nylige donasjoner

Obliiix
1x + BlockHeroBardiboy03
1x + BlockHeroRhayweth
Gold


Kontakt BlockGames
Har du problemer med nettbutikken og trenger litt bistand fra oss? Kontakt oss [email protected] eller via vår Discord